Strona 1 z 1

Łasin (Lessen)

PostNapisane: 29 paź 2013, o 10:05
przez Kösternitz
Wikipedia:
Położona nad jeziorem osada istniała już za Bolesława Chrobrego. Pierwsza historyczna informacja o istnieniu osady o nazwie Łasin pochodzi z 1014. Prawa miejskie Łasin otrzymał od Krzyżaków w 1298. Nadania dokonał mistrz krajowy Meinhard z Querfurtu, który wydał przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim Janowi z Lasu (po łac. De Nemore). Krzyżacy otoczyli miasto murami, wałami i fosami, a przylegające do miasta jeziora i trzęsawiska naturalnie wzmacniały jego obronność. Podczas wojen z Krzyżakami był kilkakrotnie bezskutecznie oblegany przez Polaków (również pod wodzą króla Władysława Jagiełły). Pomimo zwycięstwa pod Grunwaldem Łasin nadal pozostał przy Zakonie. Dopiero w 1461 w dzień Wszystkich Świętych, kiedy to z uwagi na święto miasto nie posiadało należytej obrony, bramy stały otworem, a załoga była niekompletna miasto zostało zdobyte, obrabowane i spalone. Za panowania krzyżackiego Łasin należał do komturstwa (a później wójtostwa) rogozińskiego. Historycznie Łasin zaliczany jest do Ziemi Chełmińskiej.
Kalendarium
1014 – pierwsza historyczna informacja o istnieniu osady o nazwie Łasin
1298 – prawa miejskie na prawie magdeburskim
1306 – prawa miejskie na prawie chełmińskim
1455 - oddziały krzyżackie z Kwidzyna i Łasina napadły na Grudziądz i spaliły jego przedmieścia oraz spichrze.
1461 – Łasin powrócił do państwa polskiego
16 lipca 1526 – Zygmunt I Stary potwierdził przywileje nadane miastu za czasów krzyżackich
1628 – miasto zostało spalone przez Szwedów
1719 – wielki pożar w mieście
1772 – na skutek pierwszego rozbioru Polski Łasin został przyłączony do Prus
1833 – utrata praw miejskich
1860 – odzyskanie praw miejskich
1886 – wybudowano linię kolejową łączącą Łasin z Gardeją
1892 – rozebrano mury miejskie
1920 – powrót Łasina do Polski
1 września 1939, ok. godz. 11 – miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie.
26 stycznia 1945 – miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 29 paź 2013, o 17:17
przez Pszczół Gucio
Takie drobiazgi - na cmentarzu ewangelickim, pochowano dwóch żołnierzy pruskich. Karol Drews zmarł 1916 oraz Adolf Lonkowski zmarły w 1917. Na cmentarzu katolickim pochowano żołnierzy pruskich: Teofil Ziętarski zm. 1918, Robert Lenzner zm. 1917, Wojciech Goriński zm. 1918, Piotr Klucznik zm. 1918, Antoni Majewski zm. 1918, Tefil Kamiński zm. 1918, Franc Kuczyński zm. 1919, oficer Bronisław Brocki zm. 1918, jeniec rosyjski Tiefion Griszyn zm. 1918, Gregor Spirin 1918. Z ostatnich wieści, wynika, że w Łasinie "załatwiono" się z cmentarzem ewangelickim. Ciekawe czy istnieją groby na cmentarzu katolickim. Niestety nie znam przyczyn zgonów. Prawdopodobnie choroby zakaźne.

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 4 gru 2013, o 14:26
przez Kösternitz
Dwie pocztówki.

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 27 lut 2014, o 23:30
przez Kösternitz
Wnętrze kościoła ewangelickiego:

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:39
przez Kösternitz
Ulica

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 30 kwi 2015, o 07:25
przez Kösternitz
Z lat 40- tych XX wieku

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 3 lut 2016, o 20:28
przez wlodz
Łasin rynek

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 29 mar 2017, o 14:42
przez wlodz
Rynek, 1912 rok

Re: Łasin (Lessen)

PostNapisane: 10 wrz 2017, o 07:31
przez wlodz
Rynek, 1919 rok