Strona 1 z 1

Nowa Wieś (Neudorf)

PostNapisane: 21 wrz 2014, o 19:19
przez Kösternitz
Restauracja

Re: Nowa Wieś (Neudorf)

PostNapisane: 23 kwi 2016, o 17:51
przez Michajłow
Trochę informacji o Nowej Wsi:

Podgrudziądzka Nowa Wieś swój początek bierze od lat 30-tych XIV w., kiedy to ówczesny komtur grudziądzki Siegfried von Scharzburg prawem chełmińskim lokował na wiślanej skarpie osadę Segersberg. Obejmowała ona 51 włók, a kroniki wspominają, że w 1438 r. tylko 38 włok było „osiadłych”. Nazwa Segersberg przetrwała prawie 300 lat i używana była jeszcze w 1570 r. Król Zygmunt III w 1613 r. przedłuża przywilej na sołectwo Nowej Wsi Maciejowi Goszczyńskiemu, a w 1635 r. sołtysem jest Wiktor Bogatko. W tym czasie we wsi stała karczma, a karczmarz miał osobny przywilej królewski na „wyszynk” z 1569 r. Wieś należała do starostwa grudziądzkiego i jak świadczy inwentarz z 1603 r. przynosiła ok. 200 florenów dochodu rocznie. „Potop” szwedzki przyniósł ruinę. Z 14 chłopów nie ocalał ani jeden. W 1660 r. starostwem grudziądzkim władała żona Jana Kazimierza królowa Maria Ludwika. 17 włók opustoszałej wioski nadała ona płk. Henrykowi de Beaulien. Wkrótce drugim dzierżawcą innej części Nowej Wsi został Eliasz Hennig, który w 1706 r. występuje także jako sołtys. W XVII w. znany jest karczmarz Marcin Muller, choć sama gospoda, jak świadczą współczesne zapiski, była w bardzo marnym stanie.

Czasy pruskie przyniosły zmianę nazwy na Zeigersberge i Neudorf. W XIX w. Nowa Wieś liczyła około pięciuset mieszkańców, posiadała też na miejscu szkołę. Administracyjnie podlegała Grudziądzowi, bezpośrednio pod urząd stanu cywilnego Kuntersztyn.


Źródło: https://nowawies.edupage.org/about/?subpage=1